Класс app\controller\SpetsodezhdaDlyaZashchityOtPovyshennykhTemperaturController не найден